Adobe Photoshop

Membuat Logo LG dengan Adobe Photoshop [CS, CS2, CS3, CS4, CS5]

SABTU, 07 JANUARI 2012 Dandy Raka PrathamaKAMIS, 17 NOVEMBER 2011 Dandy Raka PrathamaSENIN, 02 JANUARI 2012 

 
Dandy Raka Prathama